14 GSK Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne

Chrurgia Naczyń Wieńcowych

Organizacja zjazdu

Organizacja Zjazdu
 
Klinika Kardiochirurgii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
Stowarzyszenie COR Kardiochirurgia Gdańska o.p.p.
Kardiochirurgia Gdańska sp. z o.o.
 
przy współpracy
 
Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej, Klinika Chirurgii i Urologii, Dzieci i
Młodzieży, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Gdańsku
 
Klinika Rehabilitacji, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 
Zakład Kardioanestezjologii, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk

ZALOGUJ SIĘ

Nie pamiętam hasła Zarejestruj się ZALOGUJ

SESJE NAUKOWE

POPRZEDNIE EDYCJE GSK