14 GSK Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne

Chrurgia Naczyń Wieńcowych

kardioanestezjologia

Kierownik Zakładu Kardioanestezjologii

Prof. dr hab. Romulad Lango

 

Specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii

dr med. Ludmiła Hasak
dr med. Maciej Kowalik
lek. med. Agnieszka Kośka
dr med. Magdalena Łasińska-Kowara
dr med. Marzena Ławicka
dr med. Violetta Musiał-Świątkiewicz
lek. med. Wiktor Szymanowicz
lek. med. Barbara Treszer

ZALOGUJ SIĘ

Nie pamiętam hasła Zarejestruj się ZALOGUJ

ADRES KLINIKI

 • Klinika Kardiochiurgii
  i Chirurgii Naczyniowej
  Uniwersyteckie Centrum
  Kliniczne
 • ul. Smoluchowskiego 17,
  80-214 Gdańsk
  tel. (058) 584-42-00,
  fax. (058) 584-42-10
 • Kierownik Kliniki
  Prof. dr hab. Jan Rogowski
 • .
 • .
 • .
 • .
 • Zgłoszenie pacjenta