14 GSK Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne

Chrurgia Naczyń Wieńcowych

Strona główna

Decyzją Komisji Kształcenia Medycznego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku uczestnicy

22 Gdańskich Spotkań Kardiochirurgicznych 

otrzymają 10 punktów edukacyjnych!

Decyzja OIL

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło zaanonsować 22 Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne, w 2020 roku spotykamy się 17-18 stycznia w salach Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku .

Jak zwykle chcemy gościć polskich kardiochirurgów, kardioanestezjologów, perfuzjonistów, pielęgniarki i rehabilitantów związanych z kardiochirurgią. W programie będą zarówno sesje łączone jak i osobne sesje naukowe dla wszystkich wyżej wymienionych grup zawodowych. Tradycyjnie do końca grudnia przyjmujemy zgłoszenia prezentacji od Koleżanek i Kolegów ze wszystkich ośrodków kardiochirurgicznych w naszym kraju, poprzez naszą stronę internetową: www.cardio.gumed.edu.pl.

 

 

Kolacja (za zaproszeniem) oraz kolacja dla perfuzjonistów nie są objęte merytorycznym programem wydarzenia i nie podlegają finansowaniu ze środków pochodzących od firm medycznych zrzeszonych w OIGWM POLMED lub MedTech Europe.

 

ZALOGUJ SIĘ

Nie pamiętam hasła Zarejestruj się ZALOGUJ

SESJE NAUKOWE

POPRZEDNIE EDYCJE GSK