14 GSK Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne

Chrurgia Naczyń Wieńcowych

kardiolodzy

Dokumentacja pacjenta zgłaszanego do zabiegu powinna zawierać:

* wypełnioną kartę zgłoszenia pacjenta
* zapis z badania koronarograficznego
* oryginał grupy krwi
* wyniki badań dodatkowych (RTG klatki piersiowej, ECHO serca, USG-Doppler tt. szyjnych)
* informacje o szczepieniach

 

Karta kwalifikacyjna (pdf)


 Karta kwalifikacyjna (doc)

ZALOGUJ SIĘ

Nie pamiętam hasła Zarejestruj się ZALOGUJ

ADRES KLINIKI

 • Klinika Kardiochiurgii
  i Chirurgii Naczyniowej
  Uniwersyteckie Centrum
  Kliniczne
 • ul. Smoluchowskiego 17,
  80-214 Gdańsk
  tel. (058) 584-42-00,
  fax. (058) 584-42-10
 • Kierownik Kliniki
  Prof. dr hab. Jan Rogowski
 • .
 • .
 • .
 • .
 • Zgłoszenie pacjenta