14 GSK Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne

Chrurgia Naczyń Wieńcowych

studenckie koło naukowe

Przy Klinice Kardiochirurgii działa Studenckie Koło Naukowe.

Opiekunem koła jest dr hab. med. Rafał Pawlaczyk

ZALOGUJ SIĘ

Nie pamiętam hasła Zarejestruj się ZALOGUJ

ADRES KLINIKI

 • Klinika Kardiochiurgii
  i Chirurgii Naczyniowej
  Uniwersyteckie Centrum
  Kliniczne
 • ul. Smoluchowskiego 17,
  80-214 Gdańsk
  tel. (058) 584-42-00,
  fax. (058) 584-42-10
 • Kierownik Kliniki
  Prof. dr hab. Jan Rogowski
 • .
 • .
 • .
 • .
 • Zgłoszenie pacjenta