14 GSK Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne

Chrurgia Naczyń Wieńcowych

projekty

Klinika prowadzi następujące projekty:

* Przedkliniczne badania możliwości zastosowania oryginalnej, polskiej bionanocelulozy (BNC) w medycynie regeneracyjnej w aspekcie bioimplantów w kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej
* Opracowanie nowych deskryptorów obrazowania w podczerwieni dla obiektywnej oceny gojenia ran pooperacyjnych
* Rewaskularyzacja mięśnia sercowego przy zastosowaniu technik małoinwazyjnych OPCABG

* Problemy hemostazy po zabiegach w krążeniu pozaustrojowym

* Zakażenia w kardiochirurgii - wykorzystanie leczenia tlenem hiperbarycznym

* Operacje serca u pacjentów dializowanych

* Zabiegi naprawcze zastawek aortalnej i mitralnej

* Hemofiltracja u chorych po zabiegach w krążeniu pozaustrojowym
* Analiza zmienności rytmu i zmienności objętości wyrzutowej serca
* Zastosowanie termografii w kardiochirurgii
* Mechaniczne wspomaganie serca

* Program STICH

* Program CARACCASS

ZALOGUJ SIĘ

Nie pamiętam hasła Zarejestruj się ZALOGUJ

ADRES KLINIKI

 • Klinika Kardiochiurgii
  i Chirurgii Naczyniowej
  Uniwersyteckie Centrum
  Kliniczne
 • ul. Smoluchowskiego 17,
  80-214 Gdańsk
  tel. (058) 584-42-00,
  fax. (058) 584-42-10
 • Kierownik Kliniki
  Prof. dr hab. Jan Rogowski
 • .
 • .
 • .
 • .
 • Zgłoszenie pacjenta