13 GSK Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne

Chrurgia Naczyń Wieńcowych

Kardiochirurgia dziecięca

Mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w sesji Kardiochirurgii Dziecięcej Gdańskich Spotkań Kardiochirurgicznych Anno Domini 2011. Definicja „wady wrodzonej” - anomalii strukturalnej serca i wielkich naczyń, powstałej we wczesnym okresie rozwoju płodowego, jednoznacznie wskazuje na konieczność leczenia interwencyjnego począwszy od wczesnego dzieciństwa, a niekiedy jeszcze przed urodzeniem dziecka. Współczesna wiedza i postęp technologiczny umożliwiają coraz bardziej odważne i efektywne leczenie mające na celu bądź całkowitą naprawę anomalii wrodzonych, bądź też optymalnie fizjologiczną paliację wad układu krążenia.
Wieloletnie doświadczenie i długa obserwacja pacjentów dowiodły, że trwałe efekty i odległe następstwa wad wrodzonych stanowią problem dla chorych przez całe życie, niezależnie od skutecznego leczenia w okresie dzieciństwa. Dorastający pacjenci z wrodzonymi wadami serca, tzw. grupy GUCH (ang: Grown-up congenital heart defects) wymagają dalszej wielospecjalistycznej opieki, w tym operacji kardiochirurgicznych  i interwencji kardiologicznych. Problem ten wymaga dalszej uwagi, także w naszym kraju.
W porozumieniu z gospodarzem Gdańskich Spotkań 2011 – Prof. Janem Rogowskim, dzięki wsparciu Prof. Bohdana Maruszewskiego, podjęliśmy decyzję o podziale najbliższej sesji kardiochirurgii dziecięcej na dwie części, z których pierwszą stanowić będą wykłady zaproszonych ekspertów, zajmujących się problemem wrodzonych wad serca u dorosłych, z dużą ilością czasu na dyskusję. Z wielką radością pragnę poinformować, że do wygłoszenie wykładów w części edukacyjnej naszej sesji przyjęli zaproszenie: Prof. Bohdan Maruszewski, Prof. Piotr Hoffman, Prof. Grażyna Brzezińska-Rajszys i Prof. Jacek Różański. Udział ekspertów tak wielu dziedzin jest zapowiedzią przedstawienia tematu wad wrodzonych serca u dorosłych w sposób wieloprofilowy, z praktycznymi wskazówkami co do współczesnych standardów leczenia, a także wyzwań na przyszłość.
W drugiej części, poświęconej szerokiemu tematowi: „Reoperacje w kardiochirurgii wad wrodzonych”, prezentowane będą - w formie moderowanych plakatów (lub w formie sesji POD), prace z Państwa Ośrodków. Proszę zatem o przygotowanie prac na temat reoperacji w leczeniu dzieci i dorosłych pacjentów z wadami wrodzonymi, Państwa udział i zaangażowanie jest potwierdzeniem wagi problemu i dobrego ducha współpracy naszej kardiochirurgicznej rodziny.
Tematyka przygotowywanej Sesji Kardiochirurgii Dziecięcej GSK 2011 daleko wykracza poza problemy chirurgiczne. Moim pragnieniem jest udział w dyskusjach specjalistów wielu dziedzin, stawiających czoła problemom GUCH, nie tylko w oddziałach kardiochirurgicznych.
Gorąco zapraszam do uczestnictwa w części edukacyjnej i prezentacji własnego dorobku w Sesji Kardiochirurgii Dziecięcej Gdańskich Spotkań Kardiochirurgicznych 2011, do zobaczenia w Gdańsku!

 


Ireneusz Haponiuk

Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej,
Pomorskie Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku

ZALOGUJ SIĘ

Nie pamiętam hasła Zarejestruj się ZALOGUJ

SESJE NAUKOWE

POPRZEDNIE EDYCJE GSK