13 GSK Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne

Nagłówek

Zaproszeni wykładowcy

Honorary Guest Lecture
Francis Robicsek

Carolinas Heart Institute, United States
"Leonardo da Vinci. The first biomedical engineer."

Special Guest Lecture
Marc Schepens

AZ St.Jan, Brugge, Belgium
"Open Surgery For Thoracoabdominals Aortic Aneurysms:Tricks and Pitfalls"

Guest Lectures
Robert Kong
Royal Sussex County Hospital, Brighton, United Kingdom

"Cardiac output assessments in the cardiac ICU"
"Monitoring haemostasis in cardiac surgery"

Arnaud Van Linden
Department of Cardiac Surgery, Kerckhoff-Klinik Bad Nauheim
"Transapical Aortic Valve Implantation- Where are we now? Where will we go?"

Thomas Krabatsch
Deutsches Herzzentrum Berlin
Long Term MCS - The Berlin ExperienceMarian Zembala
Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
"Nowe wytyczne rewaskularyzacji serca. Kiedy i dlaczego decyzja wypracowana przez HEART TEAM ma zdecydowaną przewagę i jest korzystniejsza dla chorego."

Andrzej Rynkiewicz
I Klinika Chorób Serca, UCK Gdańsk
"Bliska i odległa przyszłość choroby wieńcowej. Czy za 40 lat choroba wieńcowa przestanie być problemem?"

Dariusz Ciećwierz
I Klinika Chorób Serca, UCK Gdańsk
"Wielonaczyniowa choroba wieńcowa - temat dla kardiologa czy kardiochirurgia ?"

Bohdan Maruszewski
Warszawa , Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej, Centrum Zdrowia Dziecka
„Operacje wad wrodzonych serca u nastolatków i dorosłych – skala problemu”

Piotr Hoffman
Warszawa, Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii
„Kim są chorzy z wrodzonymi wadami serca których leczymy?”

Grażyna Brzezińska-Rajszys
Warszawa, Pracownia Cewnikowania Serca i Angiografii, Centrum Zdrowia Dziecka
„Leczenie interwencyjne dorastających pacjentów z wrodzonymi wadami serca”


Jacek Różański
Warszawa, Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii
„Operacje wad wrodzonych serca u dorosłych – doświadczenia własne”

Grzegorz Religa
Pulsacyjny zewnątrzustrojowy system wspomagania serca POLVAD oraz implantowalne pompy wirowe - Polska 2010/2011
II Klinika Kardiochirurgii i Transplantologi Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana
Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa


Ewa Mayzner-Zawadzka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
"Rekomendacje postępowania w masywnym krwotoku pourazowym (2010r.) z uwzględnieniem kardiochirurgii."

Stanisław Kłęk

"Leczenie żywieniowe w kardiochirurgii - Nutritional Support in Cardiac Surgery Patients"

Polish Society for Parenteral and Enteral Nutrition, President of the Board
Kraków

Maciej Lesiak
Przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego I Klinika Kardiologii

Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Dariusz Maciejewski
Katedra Pięlęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH w Bielsku Białej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego
"Wpływ wybranych form żywienia pacjentów intensywnej terapii na efektywność wentylacji mechanicznej"

Michał Gałaszka
Przewodniczący Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego PTK
Śląskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu

Anna Milecka
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
Zasady koordynacji pobierania i przeszczepiania narządów

ZALOGUJ SIĘ

Nie pamiętam hasła Zarejestruj się ZALOGUJ

SESJE NAUKOWE