13 GSK Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne

Chrurgia Naczyń Wieńcowych

Niewydolność serca i płuc

Niewydolność serca została nazwana epidemią XXI wieku. Na skutek choroby niedokrwiennej, zapalenia mięśnia sercowego i innych, często niewyjaśnionych przyczyn dochodzi u milionów chorych na świecie do skrajnej niewydolności serca. Konsekwencją tego jest spadek rzutu serca, który nie zapewnia odpowiedniego do zapotrzebowania przepływu krwi przez tkanki. Dzięki  uruchomieniu wielu mechanizmów kompensacyjnych oraz wdrożeniu właściwej terapii farmakologicznej przez wiele lat możliwe jest utrzymanie chorego przy życiu wśród coraz cięższych objawów niewydolności serca. Od 43 lat wiemy, że można serce przeszczepić z sukcesem. Jednakże coraz trudniejsze staje się uzyskanie potrzebnej, do wzrastającego zapotrzebowania, liczby narządów. Od kilkunastu lat trwają prace nad stworzeniem urządzeń do mechanicznego wspomagania serca. Ta opcja leczenia skrajnej niewydolności krążenia jest trzecim, obok farmakoterapii i przeszczepu serca, i coraz bardziej skutecznym, narzędziem w leczeniu tej grupy chorych, nierzadko dającym jedyną nadzieję na utrzymanie przy życiu lub poprawę jego komfortu. Z tego powodu chciałbym zaprosić kardiologów, kardiochirurgów i wszystkich zainteresowanych tym zagadnieniem do czynnego udziału w tej sesji Trzynastych Gdańskich Spotkań Kardiochirurgicznych. 

Piotr Siondalski

ZALOGUJ SIĘ

Nie pamiętam hasła Zarejestruj się ZALOGUJ

SESJE NAUKOWE

POPRZEDNIE EDYCJE GSK