13 GSK Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne

Chrurgia Naczyń Wieńcowych

Presentation on Demand (POD)

Zachęceni pozytywnym odbiorem sesji POD - presentation on demand podczas 12 Gdańskich Spotkań Kardiochirurgicznych ponownie i tym razem spotkamy się w specjalnie przygotowanej Sali, aby zapoznać się i omówić wybrane prezentacje przy stanowiskach komputerowych. Przedstawione będą na niej prace, które Państwo wybierzecie, do tej formy prezentacji, bądź te które będą przez Komitet Organizacyjny do niej zakwalifikowane. Jednym z warunków profesjonalnego przygotowania sesji POD, która może stać się ciekawym forum wymiany doświadczeń, jest otrzymanie Waszych materiałów najpóźniej do czwartku 13. stycznia. Prosimy Was o przygotowanie maksymalnie 5 slajdów, w programie PowerPoint i wysłanie ich e-mailem na adres gsk@gumed.edu.pl

Z prezentacjami będzie można zapoznawać się podczas obu dni trwania Konferencji.

Natomiast w wyznaczonym czasie prosimy autorów prac sesji POD o przybycie do sali POD tak aby uczestnicy mogli zadawać pytania i aby omówić najbardziej interesujące Nas zagadnienia.

 

Moderator sesji

Paweł Żelechowski

Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku


pod

ZALOGUJ SIĘ

Nie pamiętam hasła Zarejestruj się ZALOGUJ

SESJE NAUKOWE

POPRZEDNIE EDYCJE GSK