13 GSK Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne

Chrurgia Naczyń Wieńcowych

Sesja video / ciekawe przypadki

W sobotę rano przewidujemy sesję video / ciekawe przypadki.

Zachęcamy do przygotowania krótkich ( max 5 minut ) filmów prezentujących ciekawe procedury chirurgiczne.  Proponujemy aby Państwo przygotowali skrót z filmów nagrywanych w trakcie nierutynowych lub rzadkich operacji. Schematy graficzne lub animacje mogą być interesującym uzupełnieniem prezentacji video.

Rozwój technik rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku a co za tym idzie komercjalizacja sprzętu sprzyja organizatorom szkoleń i konferencji. „Chirurgia na żywo” jest doskonałym narzędziem edukacyjnym. Daje możliwość śledzenia na bieżąco wydarzeń na sali operacyjnej. Pozwala na jednoczesną obserwację pracy chirurga i zadawanie pytań co do zasadności wybranej techniki operacyjnej. Dzięki temu pełni niepodważalną rolę  procesie kształcenia chirurga.

Na drugim biegunie wydarzeń jest jednak pacjent. Coraz częściej publikowane są głosy krytykujące transmisje na żywo. Autorzy argumentują iż doskonali chirurdzy w trakcie takiego spektaklu podlegają dużo większemu stresowi (związanemu z publicznym występem). Poziom skupienia operatora atakowanego pytaniami i komentarzami jest znacznie mniejszy niż w warunkach standardowych.  Na dodatek, chirurg ma trudne zadanie, powinien spełnić oczekiwania widzów. Trudno w takiej sytuacji zmienić zaplanowaną procedurę na inną, nieco bardziej pospolitą ale być może w danej sytuacji  przynoszącą większe korzyści lub mniejsze ryzyko dla pacjenta.

Patrząc na obecne dosyć restrykcyjne zalecenia Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Klatki Piersiowej i Europejskiego Towarzystwa Kardio – Torakochirurgów wydaje się iż transmisje na żywo  nie będą tak powszechne jak do tej pory. Najlepszą alternatywą dla przekazów na żywo będą prezentacje video omawiane przez operujących chirurgów. Dają możliwość obserwacji pracy operatora w czasie zabiegu, nie niosą ze sobą krytykowanych  wad. Pozwalają na uzupełnienie projekcji video komentarzem operującego poszerzonym o odpowiedzi na zadane z sali pytania.

Mamy nadzieję że sesja video goszcząca po raz pierwszy na Gdańskich Spotkaniach będzie ciekawym uzupełnieniem transmisji z sal operacyjnych. Liczymy na prezentację pacjentów mniej typowych lub rzadziej stosowane techniki chirurgiczne.  Prosimy o zgłaszanie tytułów prezentacji wraz z krótkim opisem. Autorzy zakwalifikowanych prac będą proszeni o przygotowanie prezentacji w formie pięciominutowego filmu. Nagranie proszę przygotować przy pomocy jednego z powszechnie dostępnych kodeków na płycie CD, DVD lub nośniku typu FlashDrive - PenDrive.  Filmy należy przekazać w dzień poprzedzający sesję u obsługi technicznej konferencji.

 

Moderator sesji

Sebastian Beta

Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku 

ZALOGUJ SIĘ

Nie pamiętam hasła Zarejestruj się ZALOGUJ

SESJE NAUKOWE

POPRZEDNIE EDYCJE GSK