13 GSK Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne

Nagłówek

Program konferencji

Przepraszamy za utrudnienia wynikające z późnego udostępnienia programu konferencji.

Aby pobrać program w postaci pdf kliknij na poniższy link

Pobierz Program ostateczny PDF

Zamieszczony powyżej program jest programem ostatecznym.

 Czwartek, 1 Styczeń 1970

Sesja Niewydolności Krążenia 01:00

Sala Koncertowa

Przewodniczący sesji: Przewodniczący sesji: Ryszard Kalawski, Wojciech Kustrzycki, Jacek Różański, Romuald Cichoń

 • 09:00 - Thomas Krabatsch
  HerzCentrum, Berlin
  Long Term MCS - The Berlin Experience

 • 09:30 - Grzegorz Religa
  Warszawa, Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii, Instytut Kardiologii
  Pulsacyjny zewnątrzustrojowy system wspomagania serca POLVAD oraz implantowalne pompy wirowe - Polska 2010/2011

Piątek, 14 Styczeń 2011

Otwarcie konferencji 13:00

Sala Koncertowa

Przewodniczący sesji: Bogdan Maruszewski, Stanisław Woś, Marian Zembala, Jan Rogowski

 • 13:00 - Jan Rogowski
  Gdański Uniwersytet Medyczny, Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
  Otwarcie Konferencji

 • 13:05 - Francis Robicsek
  Carolinas Heart Institute, United States
  Honorary Guest Lecture
  Leonardo da Vinci The first biomedical engineer

 • 13:50 - Marc Schepens
  AZ St.Jan, Brugge, Belgium
  Special Guest Lecture
  Open Surgery For Thoracoabdominals Aortic Aneurysms:Tricks and Pitfalls

 • 14:20 - Arnaud Van linden
  Department of Cardiac Surgery, Kerckhoff-Klinik Bad Nauheim
  Transapical Aortic Valve Implantation - Where are we now? Where will we go?

 • 14:35 - Robert Kong
  Royal Sussex County Hospital, Brighton, United Kingdom
  Monitoring haemostasis in cardiac surgery

Sesja Pielęgniarska 13:00

Sala orkiestr

Przewodniczący sesji: Aleksandra Gaworska-Krzemińska, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, Danuta Adamczyk-Wiśniewska, Alicja Patoła

 • 10:05 - Aleksandra Piekuś
  Katedra i Klinika Kardiochirurgii Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza
  Cukrzyca u pacjenta operowanego na oddziale kardiochirurgii - problem czy wyzwanie?

 • 10:05 - Anna Milecka
  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
  Zasady koordynacji pobierania i przeszczepiania narządów

 • 10:05 - BoŻena Szala
  II Klinika Kardiochirurgii, Śląska Akademia Medyczna, Górnośląskie Centrum Medyczne SPSK nr 7
  ODMIENNOŚCI OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD PACJENTEM PODDANYM ZABIEGOWI PRZESKÓRNEJ IMPLANTACJI ZASTAWKI AORTALNEJ.

 • 10:20 - Hanna Kuziemkowska
  Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii ŚUM, Śląskie Centrum Chorób Serca
  Pierwsze zastosowanie wspomagania lewokomorowego urządzeniem Heart Ware-okiem koordynatora opieki domowej

 • 10:50 - Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska
  Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego, Gdański Uniwersytet Medyczny
  Udział pielęgniarki w terapii bólu pooperacyjnego.

 • 11:05 - Dorota Janasz
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
  Jakośc życia pacjentów po implantacji zastawki mitralnej metodą małoinwazyjną

 • 11:20 - Aleksandra Gaworska-Krzemińska
  Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny
  ICNP w praktyce pielęgniarskiej.

 • 11:35 - Piotr Siondalski
  Klinika Kardiochirurgii UCK, Gdańsk
  Przeszczep serca czy mechaniczne wspomaganie serca w leczeniu skrajnej niewydolności krążenia?

Sesja anestezjologii 15:00

Sala prób

Przewodniczący sesji: Ewa Kucewicz-Czech, Ewa Majzner-Zawadzka, Romuald Lango

 • 15:00 - Robert Kong
  Royal Sussex County Hospital, Brighton, United Kingdom
  Cardiac output assessment in cardiac ICU

 • 15:20 - Ewa Kucewicz-Czech
  Kliniczny Oddział Kardioanestezjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
  Ryzyko operacyjne i postępowanie okołooperacyjne u chorych z dysfunkcją układu oddechowego

 • 15:50 - Małgorzata Jasińska
  Zakład Anestezjologii, Instytut Kardiologii w Warszawie
  Lewosimendan w kardiochirurgii

 • 16:10 - Dariusz Maciejewski
  ATH w Bielsku Białej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego
  Wpływ wybranych form żywienia pacjentów intensywnej terapii na efektywność wentylacji mechanicznej

 • 16:30 - Tomasz Urbanowicz
  Klinika Kardiochirurgii, Katedry Kardio-Torakochirurgii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskieg
  Zastosowanie milrinonu we wczesnym okresie pooperacyjnym u chorych po przeszczepie serca

 • 16:50 - Tomasz Urbanowicz
  Klinika Kardiochirurgii, Katedry Kardio-Torakochirurgii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskieg
  Zastosowanie sildenafilu u chorych z niewydolnością krążenia i wtórnym nadciśnieniem płucnym - implikacje kliniczne i hemodynamiczne

Sesja plenarna leczenie choroby wieńcowej 15:10

Sala koncertowa

Przewodniczący sesji: Adam Witkowski, Marian Zembala, Ryszard Jaszewski, Andrzej Rynkiewicz

 • 15:10 - Andrzej Rynkiewicz
  Gdański Uniwersytet Medyczny, I Klinika Chorób Serca
  Bliska i odległa przyszłość choroby wieńcowej. Czy za 40 lat choroba wieńcowa przestanie być problemem?

 • 15:30 - Marian Zembala
  Zabrze, Śląskie Centrum Chorób Serca
  Nowe wytyczne rewaskularyzacji serca. Kiedy i dlaczego decyzja wypracowana przez HEART TEAM ma zdecydowaną przewagę i jest korzystniejsza dla chorego?

 • 15:50 - Dariusz Ciećwierz
  Gdański Uniwersytet Medyczny, I Klinika Chorób Serca
  Wielonaczyniowa choroba wieńcowa - temat dla kardiologa czy kardiochirurga ?

 • 16:10 - Paweł Bugajski
  Oddział Kardiochirurgii, Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto Szpital im. J. Strusia
  W odpowiedzi kardiologom. Całkowita tętnicza rewaskularyzacja mięśnia sercowego-obserwacje pięcio-letnie. (Total arterial myocardial revascularization-five years outcome)

 • 16:20 - Bogdan Kowalik
  Klinika Kardiochirurgii SPSK nr 2 Pomorski Uniwersytet Medyczny
  Heart team - dream or reality?

 • 16:30 - Krzysztof Filipiak
  Zabrze, Śląskie Centrum Chorób Serca
  Rozwój operacji małoinwazyjne MIDCAB/TECAB – zabrzańskie doświadczenia

Sesja Hemostazy 17:00

Sala Prób

Przewodniczący sesji: Ewa Majzner-Zawadzka, Mirosław Brykczyński, Romuald Lango

 • 17:00 - Ewa Mayzner-Zawadzka
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  Rekomendacje postępowania w masywnym krwotoku pourazowym (2010r.)

 • 17:30 - Mirosław Brykczyński
  Klinika Kardiochirurgii SPSK nr 2 Pomorska Akademia Medyczna
  Incidences of Leiden mutation in patients undergoing cardiac surgery

 • 17:40 - Andrzej Biskupski
  Klinika Kardiochirurgii SPSK nr 2 Pomorska Akademia Medyczna
  THE BLOOD SPARING EFFECT AND SAFETY OF TRANEXAMIC ACID IN PATIENTS UNDERGOING EMERGENCY CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING

 • 17:50 - Grzegorz Suwalski
  Klinika Kardiochirurgii Wojskowy Instytut Medyczny Centralny Szpital Kliniczny MON
  Role of aspirin resistance on early outcomes after surgical coronary revascularization

 • 18:00 - K Skuza
  Zabrze
  The influence of heparin resistance on postoperative complications in patients undergoing coronary surgery

 • 18:10 - Marcin Misterski
  Klinika Kardiochirurgi UM im. Karola Marcinkowskiego
  Nowe podejście do krwawień - prezentacja przypadków

 • 18:20 - Łukasz Krzych
  Klinika Kariochirurgii - Górnośląske Centrum Medyczne Katowice Ochojec
  Leczenie zaburzeń hemostazy u chorych po operacjach kardiochirurgicznych

 • 18:30 - Andrzej Łoś
  Klinika Kardiochirurgii UCK, Gdańsk
  Lokalna kontrola hemostazy w trudnych warunkach

Sesja leczenia wad wrodzonych serca u dorosłych 17:00

Sala koncertowa

Przewodniczący sesji: Bohdan Maruszewski, Piotr Hoffman, Jacek Różański, Lech Anisimowicz

 • 17:00 - Bohdan Maruszewski
  Warszawa , Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej, Centrum Zdrowia Dziecka
  Operacje wad wrodzonych serca u nastolatków i dorosłych – skala problemu

 • 17:20 - Piotr Hoffman
  Warszawa, Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii
  Kim są chorzy z wrodzonymi wadami serca których leczymy?

 • 17:40 - Grażyna Brzezińska-Rajszys
  Warszawa, Pracownia Cewnikowania Serca i Angiografii, Centrum Zdrowia Dziecka
  Leczenie interwencyjne dorastających pacjentów z wrodzonymi wadami serca

 • 18:20 - Jacek Różański
  Warszawa, Klinika Kardiochirurgii, Instytut Kardiologii
  Operacje wad wrodzonych serca u dorosłych – doświadczenia własne

Sesja pielęgniarska c.d. 17:00

Sala orkiestr

Przewodniczący sesji: Aleksandra Gaworska-Krzemińska, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, Danuta Adamczyk-Wiśniewska, Alicja Patoła

 • 17:00 - Judyta Sklanna
  Oddział Kardiochirurgii, Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne
  Chory z cukrzycą leczony kardiochirurgicznie.

 • 17:10 - Anna Larysz
  Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii ŚUM, Śląskie Centrum Chorób Serca
  Rola pielęgniarki w opiece nad chorym powyżej 75roku życia po zabiegach kardiochirurgicznych

 • 17:20 - Katarzyna Baranowska
  Klinika Kardiochirurgii Uniwersytecki Szpital Kliniczny
  postępowanie pielęgniarskie w prewencji zakażeń u pacjentów kardiochirurgicznych

 • 17:30 - Ewa Jakubowska-Sacharczuk
  UCK Gdańsk
  Infekcyjne zapalenie wsierdzia czy to problem kardiologiczny?

 • 17:40 - Iwona Leszczyńska
  Katedra i Klinika Kardiochirurgii Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza
  Zastosowanie ozonoterapii w powikłanym gojeniu ran po zabiegach kardiochirurgicznych

 • 17:50 - Konstancja Hajost
  Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii ŚUM, Śląskie Centrum Chorób Serca
  opieka nad dzieckiem na oddziale intensywnej opieki medycznej

 • 18:00 - Emilia Sobczyk
  Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej, Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika
  Znaczenie bilansu wodnego u dziecka po zabiegu kardiochirurgicznym w krążeniu pozaustrojowym

 • 18:10 - Danuta Jurkowska
  Oddział Kardiochirurgii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
  CIĄGŁA TERAPIA NERKOZASTEPCZA W ODDZIALE KARDIOCHIRURGICZNYM - PROBLEMY PIELĘGNACYJNE

 • 18:20 - Ewa Rejer
  Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii ŚUM, Śląskie Centrum Chorób Serca
  Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna płuc u pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych- rola pielęgniarki.

 • 18:30 - Anna Kociuba
  Dolnośląskie Centrum Chorób Serca "Medinet"
  zastosowanie setów operacyjnych w zabiegach kardiochirurgicznych

 • 18:40 - Monika Wuwer
  Oddział Intensywnej Terapii Śląskie Centrum Chorób Serca
  Opieka nad dawcą narządów

 • 18:50 - Katarzyna Czyż-Szypenbejl
  Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej UCK
  Obciążenie psycho-fizyczne pracą pielęgniarki.

Leczenie żywieniowe w Kardiochirurgii 19:00

Sala Koncertowa

Przewodniczący sesji: Romuald Lango, Ewa Kucewicz-Czech, Ewa Majzner-Zawadzka

 • 19:00 - Stanisław Kłęk
  Polish Society for Parenteral and Enteral Nutrition
  Leczenie żywieniowe w kardiochirurgii

Sobota, 15 Styczeń 2011

POD 08:30

hall przy Sali Koncertowej

Przewodniczący sesji: Jan Rogowski, Mariusz Listewnik, Kazimierz Suwalski

 • 1 - Roman Przybylski
  Zabrze
  Kiedy i dlaczego wybieram zastawkę SOLO

 • 2 - Mirosław Brykczyński
  Klinika Kardiochirurgii SPSK nr 2 Pomorska Akademia Medyczna
  Renal failure after cardiac surgery

 • 3 - Tomasz Urbanowicz
  Klinika Kardiochirurgii, Katedry Kardio-Torakochirurgii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskieg
  Napad padaczkowy po przeszczepie serca- interakcje lekowe

 • 4 - Maciej Kolowca
  Oddział Kardiochirurgii, Rzeszów
  Rewaskularyzacja tętnicza- wczesne wyniki leczenia.

 • 5 - Maciej Kolowca
  Oddział Kardiochirurgii, Rzeszów
  Nowoczesny monitoring i techniki protekcji mózgu w operacjach wymiany łuku aorty.

 • 6 - Maciej Kolowca
  Oddział Kardiochirurgii, Rzeszów
  Wymiana zastawki aortalnej z mini dostępu - wczesne wyniki.

 • 7 - Grzegorz Suwalski
  Klinika Kardiochirurgii Wojskowy Instytut Medyczny Centralny Szpital Kliniczny MON
  Prospective randomized registry of preoperative percutaneous coronary interventions in patients referred to surgical revascularization

 • 8 - Przemysław Szałański
  Klinika Kardiochirurgii Wojskowy Instytut Medyczny Centralny Szpital Kliniczny MON
  regional cerebral oxygen saturation during Trendelenburg position in patientsundergoing off-pump coronary artery bypass grafting

 • 9 - Mariusz Listewnik
  Klinika Kardiochirurgii SPSK nr 2 Pomorska Akademia Medyczna
  Complications of cardiac surgery: Sternal dehiscence after median sternotomy. Analysis of 14 173 cases operated in years 1990-2009.

 • 10 - Witold Gwóźdź
  Dolnośląskie Centrum Chorób Serca "Medinet"
  Plikacja aorty jako metoda leczenia tetniakowatego poszerzenia aorty wstępującej

 • 11 - Grzegorz Wąż
  Szpital Dolnośląskie Centrum Chorób Serca "MEDINET" Wrocław
  Pomostowanie naczyń wieńcowych z wykorzystaniem dwóch tetnic piersiowych wewnętrznych - ocena wyników obserwacji średniodległej.

 • 12 - K Filipiak
  Zabrze
  Małoinwazyjne operacje zastawki aortalnej

 • 13 - Marcin Kaczmarczyk
  Zabrze
  Wykorzystanie tętnicy promieniowej w rewaskularyzacji - zabrzańskie doświadczenia

 • 14 - Roman Przybylski
  Zabrze
  Transplantacje serca u dzieci

 • 15 - Joanna Śliwka
  Zabrze
  Modyfikacja operacji Takeuchi u niemowląt operowanych z powodu zespołu Bland-White-Garland – opis 3 przypadków.

 • 16 - Joanna Śliwka
  Zabrze
  Rewaskularyzacja bez krążenia pozaustrojowego w chorobie pnia lewej tętnicy wieńcowej - zabrzańskie doświadczenia

 • 17 - Michał Zembala
  Zabrze
  Wideotorakoskopowa hybrydowa ablacja szansą dla chorych z utrwalonym i długotrwałym migotaniem przedsionków - własne doświadczenia.

 • 18 - Maciej Rachwalik
  Klinika Chirurgii Serca AM we Wrocławiu
  Stężenia wybranych adipocytokin w surowicy pacjentów poddawanych chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego - badania wstępne.

 • 19 - Janusz Konstanty-Kalandyk
  Klinika Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii IK CMUJ Kraków
  Wyniki odległe pomostowania aortalno-wieńcowego z użyciem obu tętnic piersiowych wewnętrznych

 • 20 - Sebastian Batkiewicz
  Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej UCK
  Wyniki odległe chirurgicznego leczenia ostrej zatorowości płucnej.

 • 21 - Krzysztof Roszak
  Oddział Kardiochirurgii, Szpital Swissmed
  Small-centre's experience with the use of systematic OPCABG

 • 22 - Piotr Stępiński
  Oddział Kardiochirurgii - Dolnośląskie Centrum Chorób Serca "Medinet" - Filia w Nowej Soli
  Extreme surgery for complicated cardiovascular patient.

Sesja rehabilitacji 09:00

Sala Orkiestr

Przewodniczący sesji: Stanisław Bakuła, Michał Gałaszka, Dominika Zielińska

 • 09:30 - Stanisław Bakuła
  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
  Rehabilitacja kardiologiczna wczoraj, dziś i jutro

 • 09:50 - Dominika Zielińska
  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
  Kinezyterapia w leczeniu otyłości u pacjenta przed planowym zabiegiem kardiochirurgicznym.

 • 10:10 - Izabela Staśkiewicz

  Problemy i wyzwania psychologiczne u pacjentów po implantacji kardiowertera-defibrylatora

 • 10:30 - Piotr Niedoszytko
  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
  Zastosowanie spiroergometrii w kwalifikacji i ocenie efektów leczenia w kardiologii inwazyjnej i kardiochirurgii

 • 10:50 - Jarosław Tomaszewski
  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
  Rehabilitacja pacjenta po wielokrotnym leczeniu chirurgicznym z powodu zapalenia wsierdzia- opis przypadku

 • 11:10 - Michał Bojko
  Klinika Chorób Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Krakowski Szpitala Specjalistyczny im. Jana Pawła II
  Analiza subiektywnych i obiektywnych parametrów rehabilitacji kardiologicznej po zabiegach kardiochirurgicznych. Obserwacja roczna.

 • 11:30 - Adam Wodecki
  Katedra i Klinika Kardiochirurgii Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza
  Wzloty i upadki podczas 4-miesięcznej szpitalnej rehabilitacji pacjenta operowanego z powodu tętniaka rozwarstwiającego aorty - opis przypadku

Sesja chirurgii aorty 10:00

Sala Koncertowa

Przewodniczący sesji: Mirosław Brykczyński, Marek Jasiński, Marek Jemielity, Mariusz Listewnik

 • 10:00 - Marian Zembala
  Zabrze
  Własne doświadczenia w chirurgicznym leczeniu stenozy aortalnej z zastosowaniem bezszwowej zastawki typu Perceval

 • 10:15 - Robert Sobczyński
  Klinika Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii IK CMUJ Kraków
  TAVI - doświadczenia Ośrodka Krakowskiego

 • 10:30 - Marcin Krasoń
  Zabrze
  Wyniki zabiegów TAVI u 35 chorych starszych z objawową stenozą aortalną z grupy dużego ryzyka.

 • 10:45 - Maciej Kolowca
  Oddział Kardiochirurgii, Rzeszów
  Wczesne wyniki kompleksowej chirurgii aortalnej.

 • 11:00 - Krzysztof Bartuś
  Klinika Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii IK CMUJ Kraków
  Zastosowanie bezszwowych biologicznych zastawek 3F ATS Enable II - wyniki wczesne.

 • 11:15 - Jacek Wojciechowski
  Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej UCK
  Wyniki odległe i reinterwencje po endowaskularnym zaopatrzeniu aorty zstępującej.

Sesja Perfuzji 10:00

Sala prób

Przewodniczący sesji: Barbara Cieślak-Szołkowska, Monika Jędrusik, Grażyna Tyborowska

 • 10:00 - Andrzej Mital
  Klinika Hematologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
  Nowy model krzepnięcia

 • 10:20 - Monika Jędruszek
  Rzeszów
  Krążenie pozaustrojowe w zabiegach z mini dostępu

 • 10:35 - Sebastian ZiĘba
  Katedra i Klinika Kardiochirurgii Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza
  KRĄŻENIE POZAUSTROJOWE OPTYMALNĄ METODĄ ELIMINACJI ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH ORGANIZMU U PACJENTÓW W PRZYPADKOWEJ HIPOTERMII

 • 10:50 - Dariusz Piziorski
  Olsztyn
  Krążenie pozaustrojowe-omówienie wybranych parametrów i procedur odpowiadających za ostateczny wynik operacji kardiochirurgicznych

 • 11:05 - Marcin Borowicz
  Zabrze
  Zasadność użycia tlenu w KPU

 • 11:50 - Bolesław Szołkowski
  Gdańsk
  Śródoperacyjna protekcja mięśnia serca

 • 12:05 - Iwona Dmitruk
  Klinika Kardiochirurgii Uniwersytecki Szpital Kliniczny
  Charakterystyka i przegląd metod ochrony mięśnia sercowego stosowanych w Klinice Kardiochirurgii USK w Białymstoku

 • 12:20 - Iwona Mikulska-Posturzyńska
  Gdańsk
  Protekcja mięśnia sercowego -metody stosowane w Klinice Kardiochirurgii UCK w Gdańsku

 • 12:50 - Marcin Borowicz, zabrze
  Jacek Szymański, Warszawa
  Heart-Ware, mała rewolucja wspomagania KPU

Video prezentacje i ciekawe przypadki 12:00

Sala Koncertowa

Przewodniczący sesji: Marian Zembala, Tomasz Hirnle, Ryszard Kalawski

 • 12:00 - Marian Zembala
  Zabrze
  Wyniki zabiegów MITRA CLIP u trzech trudnych chorych z objawową niedomykalnością mitralną i drożnymi pomostami aortalno-wieńcowymi

 • 12:10 - Maciej Kolowca
  Oddział Kardiochirurgii, Rzeszów
  Wymiana łuku aorty z implantacją E-Vita Open Plus - video prezentacja

 • 12:20 - Marek Bartkowiak
  Oddział Kardiochirurgii, Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto Szpital im. J. Strusia
  Mitral valve operation after previous percutaneous mitral repair with Carillon device.

 • 12:30 - Marek Frank
  Klinika Kardiochirurgii Uniwersytecki Szpital Kliniczny
  First experience in the application of transcatheter aortic valve implantation in patients at high risk.

 • 12:40 - Karol Buszkiewicz
  Oddział Kardiochirurgii, Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto Szpital im. J. Strusia
  Fungal Endocarditis in 60-year old patient after implantation of two bioprosthetic heart valves

 • 12:50 - Sebastian Woźniak
  II Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii Instytut Kardiologii w Warszawie
  Application of Kryptonite Bone cement after sternotomy in group of 30 high risk Patients - one centre experience

ZALOGUJ SIĘ

Nie pamiętam hasła Zarejestruj się ZALOGUJ

SESJE NAUKOWE