13 GSK Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne

Chrurgia Naczyń Wieńcowych

Sesja perfuzji

W wyniku dużego zainteresowania sesją perfuzji w trakcie Gdańskich Spotkań
Kardiochirurgicznych komitet organizacyjny postanowił kontynuować tę formę 
szkolenia. Tradycyjnie spotkanie odbędzie się w styczniu 2011 r., w Domu
Muzyka w Gdańsku.  Tego roku w celu zaangażowania większej ilości
prelegentów, pragniemy zmienić formę naszych spotkań. Pierwszą część
poświęcimy ochronie mięśnia sercowego w trakcie zabiegów
kardiochirurgicznych w naszych ośrodkach. Prosimy o przygotowanie
prezentacji na wyżej wymieniony temat. Chcemy także po raz  pierwszy
wprowadzić pytania interaktywne. Drugą część sesji poświęcimy jak zwykle
prezentacji referatów. Warunkiem wygłoszenia referatu jest przesłanie
streszczenia z akceptacją szefa Kliniki (Oddziału). Streszczenie powinno
zawierać w kolejności : tytuł pracy, imiona i nazwiska autorów, miejsce
pracy, oraz krótki opis z podziałem na wstęp, cel, materiał i metody, wyniki
i wnioski.


Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w sesji perfuzji 13 GSK

Moderator Sesji

Barbara Cieślak-Szołkowska
Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

logo psp
Po zakończeniu sesji perfuzji odbędzie się spotkanie Zarządu Polskiego
Stowarzyszenia Perfuzjonistów.

Prezes PSP
Piotr Olszewski

ZALOGUJ SIĘ

Nie pamiętam hasła Zarejestruj się ZALOGUJ

SESJE NAUKOWE

POPRZEDNIE EDYCJE GSK