13 GSK Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne

Nagłówek

Strona główna

Około 600 osób zarejestrowało się jako uczestnicy XIII Gdańskich Spotkań Kardiochirurgicznych, które odbyły się w dniach 14-15 stycznia br. Pojawili się kardiochirurdzy, kardiolodzy, kardioanestezjoodzy, pielęgniarki, perfuzjoniści oraz rehabilitanci. Pomimo feralnej trzynastki, Gdańsk przywitał uczestników piękną pogodą. Fantastyczna atmosfera, jaką stwarzają mury starych koszar, gdzie obecnie ma siedzibę Akademia Muzyczna, udzieliła się wszystkim uczestnikom. Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli przedstawiciele wszystkich ośrodków kardiochirurgicznych w Polsce. Zostało nadesłanych i wygłoszonych ponad sto wykładów i referatów. Swoją obecnością zaszczycili nas także wykładowcy zagraniczni. Profesor Francis Robicsek, nestor światowej kardiochirurgii wygłosił wykład pod tytułem Leonardo da Vinci. The first biomedical engineer. Wykład spotkał się z owacyjnym przyjęciem. W tym roku po raz kolejny zorganizowano sesje pielęgniarstwa i rehabilitacji. Wysoka frekwencja wskazuje na potrzebę wymiany doświadczeń w tych specjalnościach. Zachęceni pozytywnym odbiorem sesji POD (Presentation On Demand) podczas 12. Gdańskich Spotkań Kardiochirurgicznych, ponownie i tym razem spotkaliśmy się w specjalnie przygotowanej sali, aby zapoznać się i omówić wybrane prezentacje przy stanowiskach komputerowych. Dyskusje prowadzono w kilku sesjach kardiochirurgicznych, sesji kardioanestezjologicznej, perfuzyjnej, pielęgniarstwa, rehabilitacji oraz kardiochirurgii dziecięcej. Liczba i jakość prezentowanych doświadczeń oraz ogromny zapał do dyskusji spowodowały, że zaistniała konieczność opóźnienia uroczystej kolacji.

Pomimo nieprzychylności jednej z gdańskich firm telekomunikacyjnych udało się przeprowadzić transmisję unikatowej operacji z bloku operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej do Sali Koncertowej Akademii Muzycznej. Profesor Marc Schepens wykonał operację wymiany łuku aorty u pacjenta z zespołem Marfana, u którego kilka lat wcześniej wymieniono aortę wstępującą wraz zastawką aortalną z powodu rozwarstwienia aorty typu A. Zabieg zakończył się pełnym sukcesem, a pacjenta w siódmej dobie po operacji wypisano do domu. Transmisja była możliwa dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników gdańskiego ośrodka Telewizji Polskiej, a w szczególności Józefa Rodziewicza oraz Jarosława Stanisławczyka, którym w tym miejscu składam serdeczne podziękowanie.

Trzynaste Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne skupiały się głównie na problemach leczenia choroby wieńcowej, która nadal zbiera ponure żniwo w naszym społeczeństwie. Pomimo bardzo zaawansowanych badań naukowych wciąż istnieją ogromne kontrowersje w tej dziedzinie, co potwierdziła zagorzała dyskusja pomiędzy kardiologami i kardiochirurgami. Po raz drugi obrady były w całości transmitowane w internecie, gdzie na żywo, po zalogowaniu, osiemdziesięciu użytkowników mogło śledzić przebieg dyskusji

 

Dziękujemy za wzięcie udziału w 13 GSK

dr Maciej Brzeziński

Komitet Organizacyjny GSK

ZALOGUJ SIĘ

Nie pamiętam hasła Zarejestruj się ZALOGUJ

SESJE NAUKOWE