13 GSK Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne

Chrurgia Naczyń Wieńcowych

Sesja wieńcowa

W imieniu zespołu Kliniki Kardiochirurgii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego mam zaszczyt serdecznie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Gdańskich Spotkaniach Kardiochirurgicznych. Jako jeden z wiodących  tematów najbliższych spotkań chcemy zaproponować współczesne leczenie choroby niedokrwiennej serca. Jest to obszar wspólnego zainteresowania łączącego kardiochirurgię z kardiologią inwazyjną oraz kardiologią zachowawczą. Chorzy leczeni z powodu choroby wieńcowej stanowią znaczącą większość pacjentów oddziałów kardiologicznych i kardiochirurgicznych oraz są podstawą bytu pracowni hemodynamicznych. Obserwowany na całym świecie spadek ilości operacji wieńcowych oraz lawinowy wzrost interwencji przezskórnych znacząco zmienił podejście do inwazyjnego leczenia choroby wieńcowej. Jednak to współczesna farmakoterapia czy terapia genowa może całkowicie zmienić epidemiologię tej choroby. Opublikowanie w tym roku przez ECS/EACTS nowych zaleceń  dotyczących leczenia choroby niedokrwiennej serca jest doskonałą okazją do otwarcia na nowo polemiki na temat zalet i ograniczeń każdej z metod. Do wzięcia w niej udziału zaprosiliśmy  największe autorytety w dziedzinie kardiologii, kardiologii interwencyjnej oraz kardiochirurgii.  Spotkanie przy okrągłym stole kardiochirurgów, kardiologów oraz kardiologów inwazyjnych daje gwarancje gorącej i mamy nadzieje owocnej we wnioski dyskusji, z której korzyść na pewno odniosą nasi pacjenci.

 

Zapraszam na sesję wieńcową
Dariusz Jagielak

ZALOGUJ SIĘ

Nie pamiętam hasła Zarejestruj się ZALOGUJ

SESJE NAUKOWE

POPRZEDNIE EDYCJE GSK