13 GSK Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne

Chrurgia Naczyń Wieńcowych

Pielęgniarstwo

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanej po raz trzeci sesji pielęgniarskiej.

Spotyka się ona z bardzo dużym zainteresowaniem w środowisku i liczba uczestników tej sesji rośnie. GSK stały się miejscem ożywionej dyskusji, zarówno o charakterze naukowym jak i praktycznym, na tematy związane z pielęgnacją pacjenta kardiochirurgicznego.

Patronat naukowy nad sesją pielęgniarską objęła pani doktor n. medycznych Aleksandra Gaworska-Krzemińska konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa, dziekan wydziału pielęgniarstwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Zgodnie z misją doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji w sesji pielęgniarskej przewidujemy część dydaktyczną.


Renata Latała
Pielęgniarka Oddziałowa
Oddział Pooperacyjny
Klinika Kardiochirurgii w Gdańsku

Magdalena Germaniuk
Pielęgniarka Oddziałowa
Oddziału Kardiochirurgii
Klinika Kardiochirurgii w Gdańsku

Patronat medialny nad Sesją Pielęgniarską objęła redakcja Magazynu Pielęgniarki i PołożnejZALOGUJ SIĘ

Nie pamiętam hasła Zarejestruj się ZALOGUJ

SESJE NAUKOWE

POPRZEDNIE EDYCJE GSK