13 GSK Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne

Chrurgia Naczyń Wieńcowych

Sesja rehabilitacyjna

Szanowni Państwo, drogie Koleżanki i Koledzy.

Dzięki bliskiej współpracy z Kliniką Kardiochirurgii  już po raz drugi
mamy przyjemność Państwa zaprosić na Sesję Rehabilitacyjną 13 GSK, która odbędzie się w drugiego dnia konferencji czyli w sobotę 15 stycznia 2011 r.

W zeszłym roku ponad 100 lekarzy rehabilitacji, kardiologów, fizjoterapeutów,  psychologów i studentów uczestniczyło w naszej sesji, co umożliwiło wymianę doświadczeń między ośrodkami zajmującymi się rehabilitacją pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych oraz pomogło w integracji środowiska.

Wykład prof. Ryszarda Piotrowicza z Instytutu Kardiologii w Warszawie, dotyczący sfery emocjonalnej i seksualnej  pacjenta po zabiegu kardiochirurgicznym, spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, szczególnie dlatego, że pacjenci poddawani rehabilitacji kardiologicznej coraz częściej wracają do pełnienia dotychczasowych ról nie tylko społecznych i zawodowych, ale również rodzinnych.

Na 13 GSK przewidujemy w sesji plenarnej wykład przewodniczącego Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego PTK, pana doktora Michała Gałaszka, na temat stanu rehabilitacji kardiologicznej w Polsce. Wykłady w sesji rehabilitacyjnej dotyczyć będą zastosowania ćwiczeń fizycznych w walce z otyłością przed zabiegiem kardiochirurgicznym, postępowania usprawniającego u pacjentów wysokiego ryzyka po zabiegach kardiochirurgicznych oraz oddziaływania na sferę psychiczną.

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów do wygłoszenia w sesji referatowej prezentacji związanych tematyką z własnymi doświadczeniami w rehabilitacji kardiologicznej szpitalnej i poszpitalnej  oraz z nowymi możliwościami poprawy jakości życia, wydolności i sprawności pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych.

 

Dominika Zielińska

Klinika Rehabilitacji

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

ZALOGUJ SIĘ

Nie pamiętam hasła Zarejestruj się ZALOGUJ

SESJE NAUKOWE

POPRZEDNIE EDYCJE GSK