13 GSK Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne

Nagłówek

zaproszenie

Szanowni Państwo

Tradycyjnie chciałbym serdecznie zaprosić Państwa na Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne. Będzie to już 13 konferencja poświęcona kardiochirurgii zorganizowana przez zespół Kliniki Kardiochirurgii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pozytywne komentarze i opinie po 12GSK stawiają  przed nami duże wyzwanie. Na ostatnich spotkaniach ponad 600 uczestników znalazło forum wymiany doświadczeń i gorących dyskusji pomiędzy wszystkimi grupami zawodowymi związanymi z kardiochirurgią - chirurgami, anestezjologami, perfuzjonistami, pielęgniarkami oraz rehabilitantami. Mamy nadzieję, że Trzynaste Spotkania Kardiochirurgiczne, które odbędą się w dniach 14-15 stycznia 2011 roku w Gdańsku w nie mniejszym stopniu spełnią Państwa oczekiwania.

Jednym z tematów przewodnich najbliższych spotkań będzie leczenie choroby niedokrwiennej serca. Jest to obszar wspólnego zainteresowania merytorycznego, jak i nie da się tego ukryć ekonomicznego łączącego kardiochirurgię z kardiologią inwazyjną.  Obserwowany od wielu lat na całym świecie spadek ilości operacji wieńcowych i lawinowy wzrost interwencji przezskórnych znacząco zmienił profil pacjentów leczonych w oddziałach kardiochirurgii. Opracowanie w tym roku przez ECS/EACTS nowych zaleceń  dotyczących leczenia choroby niedokrwiennej serca jest doskonałą okazją do otwarcia na nowo dyskusji na temat korzyści i ograniczeń związanych z każdą z metod. Spotkanie przy okrągłym stole kardiochirurgów, kardiologów oraz kardiologów inwazyjnych daje gwarancje gorącej i mamy nadzieje owocnej we wnioski dyskusji. Uzyskanie wspólnego konsensusu może okazać się trudne jednak żywimy przekonanie,  że spotkanie takie przyczyni się do podniesienia jakości leczenia tej jednej z najczęstszych chorób cywilizacyjnych.

Niezwykle dynamicznie rozwijają się sesja pielęgniarska oraz rehabilitacyjna. Spotykają się one z bardzo dużym zainteresowaniem w środowisku i liczba uczestników tych sesji stale rośnie. GSK stały się miejscem ożywionej dyskusji, zarówno o charakterze naukowym jak i praktycznym, na tematy związane z pielęgnacją i rehabilitacją pacjenta kardiochirurgicznego. Patronat medialny nad Sesją Pielęgniarską objęła redakcja Magazynu Pielęgniarki i Położnej.

Mamy nadzieję, że GSK staną się miejscem doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji oraz dadzą możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, iż dzięki wsparciu ze strony sponsorów uczestnictwo w konferencji nie wiąże się z opłatą zjazdową.


Do zobaczenia w Gdańsku.

 

Prof. dr hab. Jan Rogowski

Kierownik Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej

Gdański Uniwersytet  Medyczny

ZALOGUJ SIĘ

Nie pamiętam hasła Zarejestruj się ZALOGUJ

SESJE NAUKOWE